Λ.Πεντέλης 48, Βριλήσσια, Τηλ: 210 8031032, Fax: 210 6131816

Λ.Βεϊκου 67, Γαλάτσι, Τηλ: 210 2912262
e-mail: [email protected]
Αναζητήστε τα προϊόντα μας  

Πληροφορίες

Ο/η Χρήστης/Χρήστρια του AGORAKREATON.GR οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου  να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του AGORAKREATON.GR. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του, ενώ απαγορεύεται η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτύου). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο AGORAKREATON.GR  απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον/την Χρήστη/Χρήστρια ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του/της ευθύνης.

Το AGORAKREATON.GR δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών", (hyperlinks) ή διαφημιστικών υπέρτιτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση του, ο/η Χρήστης/Χρήστρια οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το AGORAKREATON.GR σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Το περιεχόμενο του AGORAKREATON.GR είναι  ενημερωτικό, ωστόσο οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν πλήρως την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχει συμπεριληφθεί στο AGORAKREATON.GR αποδειχθεί ανακριβής. Δεν ευθύνεται ιδίως για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία των Χρηστών/Χρηστριών του AGORAKREATON.GR. Σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που θα περιέχονται στο AGORAKREATON.GR και θα προέρχονται από αυτήν. Δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που προέρχονται από τρίτους.

Εκτός των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, συνεργατών και φορέων, όλο το περιεχόμενο του AGORAKREATON.GR, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και  του κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αναρτηθεί, φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο AGORAKREATON.GR και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο/η Χρήστης/Χρήστρια κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του AGORAKREATON.GR.

 

Copyright 2009-2010 © www.agorakreaton.gr
created by
Client Trust A.E.